Duyurular

26.11.2020 2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Değerlendirme Sonuçları

2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılı Teknik Destek Programı için Eylül-Ekim döneminde 39 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler

20.11.2020 Staj Seferberliği Projesi Hakkında

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Ka

18.11.2020 Ajans Katkı Payı Borçlarının Yapılandırılması Hakkında

Kalkınma Ajanslarına Olan Borçların 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Yapılandırılması   17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılm

16.11.2020 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ajansımıza, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200’üncü maddesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden birinde istihdam edil

12.11.2020 Akkuyu Nükleer Güç Santrali Tedarikçi Bilgilendirme Webinarı

2010 yılında Ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında başlatılan toplam dört reaktör ünitesinden oluşacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kurulmasına yönelik çalışmalar ve inşalar (her biri 1200 MW olan 4 reaktör) devam etmek

11.11.2020 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı Duyurusu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik “Yenilik ve Verimlilik”, “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” mali destek programları ilan edilmiştir. TR41

10.11.2020 2020 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan “Yenilik ve Verimlilik”, “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” Mali Destek Programlarına sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapı

05.11.2020 Diğer Kalkınma Ajanslarının Personel Alım İlanları

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Personel Alım İlanı T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 15.07.2018 tarihli ve 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişki

02.11.2020 Teknik Destek Programı Kapsamında “Bilişim Sistemleri Eğitimi” Hizmeti Satın Alma İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2020 yılı Temmuz-Ağustos dönemi teknik destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı için satın alma ilanı 07 Ekim 2020 tarihinde yapılmıştır. Aşağıda yer alan projeye ilişkin yeterli teklif gelmemiş ve rekabet oluşmamış olup teklif

27.10.2020 Dijital Pazarlama Danışmanlık Programına başvurular açıldı!

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde faaliyet gösteren firmaların dijital pazarlama konusunda kapasite geliştirebilmeleri ve e-ticaret siteleri üzerinden satış yapabilmelerine yönelik eğitim ve danışmanlığı da içine alan “Dijital Pazarlama Danışmanlık Programı” düzenlenecektir. Program kapsamında dijital