2011 Teknik Destek Sonuçları (Kasım-Aralık)

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KASIM-ARALIK DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik eğitim ve uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla 01.07.2011 tarihi itibarıyla “2011 Yılı Teknik Destek Programı”nı başlatmıştır. Teknik Destek Programı için başvurular bu tarihten itibaren alınmış olup, projeler Temmuz-Ağustos, Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilmiştir.
 
2011 Yılı Kasım-Aralık Dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. 1 Temmuz 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan programın Kasım-Aralık dönemine 16’sı Bursa’dan, 17’si Eskişehir’den ve 6’sı Bilecik’ten olmak üzere toplam 39 proje başvurusu yapılmıştır.
Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 39 adet proje başvurusunun tümü ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.
 
Teknik Destek başvurularının destek almaya hak kazanabilmesi için, ön koşul olarak, Değerlendirme Tablosunun İlgililik bölümünden 30 üzerinden en az 20 puan alma şartını sağlayan başvurulardan toplam 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan 32 proje yüksek puandan düşük puan alana doğru sıralanmış ve 2011 yılı Teknik Destek Programı toplam bütçesinden Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim döneminden geriye kalan bütçeye göre 9 proje asil listede yer almıştır. Başarılı olan diğer projeler ise yedek listede yer almıştır.
 
 
Teknik Destek Almaya Hak Kazanan Başarılı Projeler – ASİL LİSTE
 
Proje No Başvuru sahibi (kurum) İl Proje adı
TR41-11-TD-03-006 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Teknik Projeler İçin Bilgisayar Programı Kullanma Eğitimi.
TR41-11-TD-03-007 Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bursa Afetlerde Zarar Azaltma Amaçlı Personel Eğitimi Projesi
TR41-11-TD-03-023 Bozüyük Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Bilecik Satış ve Pazarlama Eğitimi
TR41-11-TD-03-036 Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bursa 3DSMax ile Modelleme
TR41-11-TD-03-029 İznik TSO Bursa İznik İşadamları Akademisi
TR41-11-TD-03-021 Alpu Lisesi Eskişehir Flash Animasyon Öğrenme Nesneleri
TR41-11-TD-03-022 Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Eskişehir Sorunlu Öğrencilerin Kazanılmasına Yönelik Öğretmen Eğitimi
TR41-11-TD-03-015 Büyükorhan Belediyesi Bursa Personel Eğitiliyor, Kurumsal Kapasite İyileşiyor
TR41-11-TD-03-028 Bursa Emel Çalışanlar Derneği Bursa Enerji Yönetim Sistemi

Değerlendirme sonucunda başarılı olan ancak bütçe kısıtı nedeniyle ilk aşamada desteklenemeyecek olan yedek proje listesi aşağıda sunulmuştur.

 

 

YEDEK LİSTE

Proje no Başvuru sahibi (kurum) İl Proje adı
TR41-11-TD-03-032 Anadolu Üniversitesi Eskişehir PMP (Project Management Professional) Sınavı Hazırlık Eğitim Programı
TR41-11-TD-03-009 Bilecik Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bilecik Coğrafi Bilgi Sistemi Eğitimi
TR41-11-TD-03-011 Bilgisayar Sektörü İş Adamları Derneği-BİSİAD Bursa Yenilik Süreci, Ar-Ge, Markalaşma Eğitimi
TR41-11-TD-03-037 Alpu Belediyesi Eskişehir Kara Mağara Mağarasının Turizm Çalışmaları İçin Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama
TR41-11-TD-03-005 Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilecik Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Eğitimi
TR41-11-TD-03-002 Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Eskişehir Proje Çevrim Yönetimi Eğitimi
TR41-11-TD-03-008 Yenişehir Belediyesi Bursa Yenişehir İtfaiyesi Afet ve Kriz Yönetimi Eğitimi
TR41-11-TD-03-019 Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilecik Endüstriyel Uygulamaları İle Robot Teknolojisi Ve Elektropnömatik Eğitimi
TR41-11-TD-03-024 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Karayolu Ve Trafik Simülasyonları Hazırlanması Eğitimi
TR41-11-TD-03-025 Eskişehir Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Eskişehir PLC S7 1200 ve Robotino ® Mobil Robot Eğitimi ve Atölye Çalişmasi
TR41-11-TD-03-027 Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilecik PLC S7 300 ve Mobil Robot Eğitimi ve Atölye Çalışması
TR41-11-TD-03-034 Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Eskişehir Robotik Teknolojilerde Elektropnömatik Uygulamalar
TR41-11-TD-03-035 Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Eskişehir Mobil Robot Teknolojisi (Robotino)
TR41-11-TD-03-010 Sivrihisar Kaymakamlığı Eskişehir Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Hibe Programlarına Proje Hazırlama
TR41-11-TD-03-004 Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Bursa Girişimcilik, Doğudan Yükselen Emek
TR41-11-TD-03-018 Saricakaya İlçe Özel İdare Müdürlüğü Eskişehir Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Jeotermal Saha Alanlarin Araştırılması
TR41-11-TD-03-030 Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği, Küme Risk Analizi ve Sürdürülebilirlik Planı Oluşturulması
TR41-11-TD-03-020 Alpu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Eskişehir Stratejik Plan Hazırlama Eğitim Faaliyeti
TR41-11-TD-03-003 Bursa Yenişehir Kaymakamlığı Bursa Yenişehir'de Proje Bazlı Düşünmek ve Sorun Çözmek
TR41-11-TD-03-016 Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eskişehir Bilginin Zamanla Yarışı
TR41-11-TD-03-001 Gürsu Belediyesi Bursa İhale Eğitimi
TR41-11-TD-03-026 Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Bursa İnsan Kaynakları Yönetimi, Meslek Lisesinde Eğitim, Öğrenci Koçluğu
TR41-11-TD-03-012 Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bursa Kurumlar Gelişiyor, Yıldırım Güçleniyor!

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Teknik Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Asil Listede yer alan başvuru sahiplerinden bazıları ile sözleşme imzalanmaması durumunda, bütçe durumuna göre, yedek listedeki başvuru sahipleri sıraya göre sözleşmeye davet edilecektir.
 
Kasım-Aralık dönemi ile birlikte BEBKA 2011 yılı Teknik Destek Programı tamamlanmış olup ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. 2012 yılı Teknik Destek Programı 2012’nin ilk yarısı içerisinde ilan edilecektir.
 
Kamuoyuna ilanen duyurulur.