2011 Teknik Destek Sonuçları (Temmuz-Ağustos)

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla 01.07.2011 tarihi itibarıyla “2011 Yılı Teknik Destek Programı”nı başlatmıştır. Teknik Destek Programı 2011 yılı boyunca açık kalacak olup başvurular Temmuz-Ağustos, Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.
 
2011 Yılı Temmuz-Ağustos Dönemi başvuruları değerlendirme süreci 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. 1 Temmuz 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan programın Temmuz-Ağustos dönemi başvurularına Bursa’dan 17, Eskişehir’den 3, Bilecik’ten 4 olmak üzere toplam 24 başvuru yapılmıştır.
 
Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 24 adet proje başvurusunun 20’si ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiş, 4 adet proje başvurusu ise ön inceleme sonucunda elenmiştir.
 
Ön inceleme sonucunda uygun bulunan projeler, Genel Sekreter tarafından Değerlendirme Komisyonu olarak görevlendirilen Ajans uzmanları tarafından Değerlendirme Tablosuna göre puanlanarak değerlendirilmiştir. Teknik Destek başvurularının destek almaya hak kazanabilmesi için, ön koşul olarak, Değerlendirme Tablosunun İlgililik bölümünden 30 üzerinden en az 20 puan alma şartını sağlayan başvurulardan toplam 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı olarak listelenmiştir. Sonuçlar Yönetim Kurulu’na da sunularak Teknik Destek almaya hak kazanan projeler ilan edilmiştir.
 
2011 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi teknik ve mali değerlendirme sonuçlarına göre 100 üzerinden en az 70 puan sınırının altında puan alarak 3 başvuru elenmiş, buna karşın Bursa’dan 11, Eskişehir’den 3, Bilecik’ten 3 olmak üzere toplam 17 proje Teknik Destek almaya hak kazanmıştır.
 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Teknik Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Ajansımızdan Teknik Destek almaya hak kazanan proje başvuru sahiplerine ait liste aşağıda sunulmaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
 
Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Proje Adı
TR41-11-TD-01-001 Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mesleki Eğitim Sektöründe İş Güvenliği ve İlkyardım Eğitimi
TR41-11-TD-01-002 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde Yenilikçi Çözümler
TR41-11-TD-01-004 Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği Otomotiv Kalıpçılık Sanayi için AR-GE Mühendisi Yetiştirilmesi
TR41-11-TD-01-005 Bursa İl Özel İdare Teknik Eğitim Projesi
TR41-11-TD-01-006 Teknik Elemanlar Gelişim ve İletişim Derneği Teknik Personelimizin Kapasitesi Artıyor
TR41-11-TD-01-007 Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Altyapı Projeleri için Eğitim Desteği
TR41-11-TD-01-008 TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası - Bursa Şubesi Tekstil Sektöründe 6 sigmayı Uygulayabilen Mühendis Yetiştirme Projesi
TR41-11-TD-01-009 Bilecik İl Özel İdare NETCAD Eğitim Projesi
TR41-11-TD-01-011 İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
TR41-11-TD-01-012 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarına Yönelik Kapasite Geliştirme
TR41-11-TD-01-013 İznik Ticaret ve Sanayi Odası İznik İşadamları Akademisi
TR41-11-TD-01-016 Seyitgazi Belediyesi Jeotermal Saha Olasılığı Bulunan Alanların Araştırılması
TR41-11-TD-01-017 Eskişehir Defterdarlığı Değişim ve Dönüşüm için Eğitim
TR41-11-TD-01-020 Bilecik Sanayici ve İşadamları Derneği (BİSİAD) Doğaltaş Firmaları CE Yolculuğuna Başlıyor
TR41-11-TD-01-021 Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ben "Değer"liyim
TR41-11-TD-01-022 SGK Bursa İl Müdürlüğü Değişen ve Gelişen Sosyal Güvenlik Mevzuatı Eğitimi
TR41-11-TD-01-023 TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği KOBİ’ler Gelişiyor