2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Değerlendirme Sonuçları (2.grup)

 

2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 
resim

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 02.05.2012 tarihi itibarıyla toplam 700.000 TL bütçeli “2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nı başlatmıştır.

 

13 Temmuz 2012 tarihinden 19.09.2012 tarihine kadar teslim alınan projelerden, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanan ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Buna göre, 13 Temmuz 2012 tarihinden 19.09.2012 tarihine kadar teslim alınan projelerden destek almaya hak kazanan projeler aşağıda belirtilmiştir:

 

Başarılı proje Listesi:

Başvuru Kodu

Başvuru Sahibi Kurum

Proje Adı

TR41-12-DFD-017

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği

EBK Seramik İş Kümesi Lojistik Projesi

TR41-12-DFD-018

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

Sağlık Turizmi Çerçevesinde Bursa İlinin Strateji ve Yol Haritasının Belirlenmesi

TR41-12-DFD-022

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği-BUSİAD

Bursa İli Lojistik Merkez Fizibilitesi

TR41-12-DFD-024

Nilüfer Belediye Başkanlığı

Nilüfer Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

 

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi aşağıda sunulmaktadır.

 

Destek almaya hak kazanan projeler için toplam destek tutarı 255.886 TL olup programın toplam bütçesi olan 700.000 TL’den geriye 108.824 TL’lik kısım, belirtilen tarihten sonraki başarılı projeler için kullanılabilir durumdadır. Programın Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve ek dosyaları Ajans internet sitesinde Destekler menüsünde BEBKA Destekleri - Açık Destek Programları başlığı altında yer almaktadır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 30 Kasım 2012 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular geldikçe değerlendirilecektir. Kullanılabilir bütçe tamamlandığında bu durum ilan edilerek yeni başvuru alınmayacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.