2012 Yılı Teknik Destek Programı Değerlendirme Sonuçları (Eylül - Ekim)

 

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI EYLÜL - EKİM DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik eğitim ve uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla “2012 Yılı Teknik Destek Programı”nı başlatmıştır. Teknik Destek Programı için başvurular Mayıs ayı başından itibaren alınmış olup, projeler Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.
 
2012 yılı Eylül-Ekim Dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Eylül-Ekim dönemine teslim alınan 18 adet projeden başarılı olarak destek almaya hak kazananların listesi aşağıdaki gibidir:
 
2012 Yılı Eylül-Ekim Döneminde Teknik Destek Almaya Hak Kazanan Projeler 
 
Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Kurum Proje Adı
TR41-12-TD-03-01 Sivrihisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim ve Danışmanlık
TR41-12-TD-03-02 Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve Kriz Yönetimi ve Arama Kurtarma Alanlarında Durum Tespiti Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
TR41-12-TD-03-03 Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Denetimi Eğitici Eğitimi
TR41-12-TD-03-04 T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve acil Durum Müdürlüğü AFAD Personeli Afet  Hasarı Eğitimi Projesi
TR41-12-TD-03-05 Orhaneli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği
TR41-12-TD-03-09 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörlüğü TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü Uzman Personelin Yetkinliğinin Geliştirilmesi
TR41-12-TD-03-10 Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları Eğitimi
TR41-12-TD-03-11 Gürsu Belediyesi Uygulamalı Eğitimle Atık Veritabanı Oluşturulması Projesi
TR41-12-TD-03-12 Bursa TSO Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü İSO 50001 Enerji Yönetimi Eğitimi
TR41-12-TD-03-13 TOSYÖV Bursa Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Destekleme Derneği Belediye Yönetici Gelişim Eğitimi
TR41-12-TD-03-14 Bilecik Sanayici ve İş Adamları Derneği BİSİAD Üyeleri Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına Uyumlu Hale Geliyor
TR41-12-TD-03-16 Orhangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Satinasyon
TR41-12-TD-03-17 Bursa Girişimci İş Adamları Derneği (BUGİAD) Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi
TR41-12-TD-03-18 Bursa Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yöneticiliği Eğitimi

 

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Teknik Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. 
 
Başarılı başvuru sahipleri yazılı olarak da bilgilendirilmekle birlikte, sözleşmeler, başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde imzalanacaktır. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sözleşme esnasında sunmaları gereken belgelerin listesi için tıklayınız.
 
2012 yılı Teknik Destek programı Kasım-Aralık dönemi başvuruları alınmakta olup, programın Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve ek dosyaları Ajans internet sitesinde Destekler menüsünde Açık Destek Programları başlığı altında yer almaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.