2016 Yılı Mali Destek Programları

 

2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

 

Soru 1: Merkezimiz Bursa’da ancak proje faaliyetlerini Balıkesir'de gerçekleştireceğiz. Mali destek programlarınıza başvuru yapabiliyor muyuz?

Cevap 1: Mali destek program rehberleri kapsamında projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

 

Soru 2: Proje bütçeleri hazırlanırken KDV dâhil edilmeli mi?

Cevap 2: Kar amacı güden kurumlar için KDV uygun maliyet olarak sayılmamaktadır. Dolayısıyla, kar amacı gütmeyen kurumlar proje bütçelerini KDV dahil olarak, kar amacı güden kurumlar ise proje bütçelerini KDV hariç olarak hazırlayıp sunmalıdırlar. Bu durum kar amacı güden kurumların proje uygulama sürecinde KDV ödeme konusundaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

 

Soru 3: 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında arsa alımı uygun maliyet midir veya mevcut arsamızın bedelini eş finansman olarak gösterebiliyor muyuz?

Cevap 3: Başvuru rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu başlığı altındaki uygun olmayan maliyetler kısmında belirtildiği gibi arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri bütçede uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir. Başvuru sahibi proje uygulama aşamasında kullanacağı arsa veya binayı proje bütçesinde yer almamak kaydıyla kendisi tedarik edebilir ve projede bu konu hakkında ayni katkılar bölümünde bilgi verebilir.  Bu durumda, arsa bedelinin eş finansman kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

 

Soru 4: Destek oranı %25-%50 arasında neye göre belirleniyor?

Cevap 4: Destek oranı %25-%50 destek oranları ve 50.000.-TL-600.000.-TL destek miktarı kısıtları arasında kalmak koşuluyla başvuru sahibinin istediği oranda belirlenmektedir. Örneğin 1.200.000.-TL bütçesi olan bir proje için azami destek tutarı 600.000.-tl destek oranı da %50 iken, 2.400.000.-TL bütçesi olan bir proje için destek tutarı azami yine 600.000.-TL olacağından destek oranı da %25’de kalacaktır.

 

Soru 5: Projenin içindeki faaliyetlerin tarihlerinde değişme olabilir mi?

Cevap 5: Proje Faaliyet takviminde belirtilen faaliyetler belirtilen zaman çizelgesine göre yerine getirilmeye çalışılmalı ancak gerekli durumlarda faaliyetlerin tarihlerinde değişiklik yapılabilir. Değişiklikler proje toplam süresini uzatmayacak şekilde yapılmalıdır.

 

Soru 6: 2016 Yılı Mali Destek Programlarına başvurabilmek için desteklenecek ilgili sektörlerde faaliyet göstereceğimizi nasıl kanıtlayabiliriz?

Cevap 6: Oda kayıt belgesi, ilgili sektörlere giriş için yapılan hazırlıkları gösteren fatura, protokol anlaşması vb. destekleyici belgeler, ilgili sektörlerin kümelenmelerine veya derneklerine üyelik belgesi gibi belgeleri sunmanız yeterli olacaktır.

 

Soru 7: Proje koordinatörü sonradan değiştirilebilir mi?

Cevap 7: İlgili kişinin ayrıldığını/görev değiştirdiğini ve yeni alınacak kişiyi ajansa bildirmeniz koşuluyla bu değişiklik gerçekleştirilebilir.

 

Soru 8: Bütçede satın alacağımız makineye yönelik marka ismi belirtilmemesi gerekiyormuş. Ancak, bizim faaliyetimize yönelik tek bir marka ile çalışmamız uygun olacak. Bu durumda aynı özelliklere sahip iki markadan bizim istemediğimiz ama ucuz olanı mı tercih etmemiz gerekiyor?

Cevap 8: İhale sürecinde hazırlanan teknik şartnamede belirtilen nitelikleri haiz makineye neden ihtiyaç duyulduğu mantıklı bir şekilde gerekçelendirilirse istenilen makinenin alınması mümkün olabilecektir.

 

Soru 9: Uygulama döneminde ve uygulama sonunda bir projenin başarılı olarak kabul edilmesi için kriterler nelerdir?

Cevap 9: Proje başvurusunda belirlenen bütçe, faaliyet takvimi vb. planlara uyulması, başarı göstergelerine ve hedeflenen sonuca ulaşılması, projenin başarılı şekilde sonuçlandığının göstergesidir.

 

Soru 10: Projelerin uygulama döneminde belli tutarların üzerindeki satın alma işlemlerinin ihale ile yapılması zorunludur. Düzenleyeceğimiz ihaleye katılma şartları nelerdir?

Cevap 10: İhaleler Ajansın satın alma mevzuatına göre yapılmalıdır. İlgili mevzuata internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

Soru 11: Kira bedeli uygun maliyet midir?

Cevap 11: Projenin uygulanacağı yer için verilen kira bedelleri uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Kira sözleşmelerinin noter aracılığıyla düzenlenmediği durumlarda tapu belgesi ve mülk sahibinin imza beyannamesi de sunulmalıdır.