2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

Soru 1: Projemiz kapsamında sarf malzemesi almak istemekteyiz. Faaliyet bütçesinde hangi bütçe kalemine yazmalıyız ve herhangi bir oransal sınırlama bulunmakta mıdır?

Cevap 1: Proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere hammadde, sarf / tüketim malzemesi vb. malzeme alımları EK B-1 Faaliyet Bütçesinde 3.5 Diğer kalemi altında ve uygun birim (adet/set/m/kg vb.) belirtilerek yazılmalıdır. 2012 Yılı DFD Programı kapsamında 3. Ekipman ve Malzeme kalemi alt toplamı, toplam uygun maliyetlerin \%20’sini aşmamalıdır. Ayrıca Başvuru Rehberi 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere, bu Program kapsamında bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, projeksiyon cihazı vb. temel ofis ekipmanları alımı uygun maliyet değildir.