2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 01.07.2014 tarihi itibarıyla “2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını” başlatmıştır.
 
27-28 Kasım 2014 tarihlerinde teslim alınan projelerden, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanan ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Buna göre, 27-28 Kasım 2014 tarihlerinde teslim alınan projelerden destek almaya hak kazananlar aşağıda belirtilmiştir:
 
Başarılı Proje Listesi (Alfabetik Sıraya Göre): 
 

 

Başvuru Sahibi Kurum

Proje Adı

BURFAŞ

Green Restaurant

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilitesi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

TARGES – Tarımda Güneş Enerjisiyle Sulama

Kayapa Sanayiciler İş Adamları Derneği

Kayapa Islah Organize Sanayi Bölgesi Atık Yönetimi Fizibilite Çalışması

Nilüfer Belediye Başkanlığı

Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi Tesisi Fizibilite Çalışması

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi

NOSAB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurunda ki Değerli Metallerin Geri Kazanımı Fizibilitesi

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.
 
Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi ve formlar için tıklayınız.
 
Kamuoyuna ilanen duyurulur.