2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 01.07.2014 tarihi itibarıyla toplam 600.000 TL bütçeli “2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı”nı başlatmıştır.

 

1 Temmuz 2014 tarihinden 10.09.2014 tarihine kadar teslim alınan projelerden, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanan ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Buna göre, 1 Temmuz 2014 tarihinden 10.09.2014 tarihine kadar teslim alınan projelerden destek almaya hak kazanan proje aşağıda belirtilmiştir:

 

Başarılı proje Listesi:

Başvuru Kodu

Başvuru Sahibi Kurum

Proje Adı

TR41-14-DFD-0003

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

BOSB Smart Grid Projesi

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

 

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi ve formlar için tıklayınız.

 

Programın Başvuru Rehberi ekleri Ajans internet sitesinde Destekler menüsünde BEBKA Destekleri – Açık Destek Programları başlığı altında yer almaktadır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 28 Kasım 2014 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular geldikçe değerlendirilecektir. Kullanılabilir bütçe tamamlandığında bu durum ilan edilerek yeni başvuru alınmayacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.