2017 Yılı Teknik Destek Programı Değerlendirme Sonuçları

2017 Yılı Teknik Destek Programı Değerlendirme Sonuçları

2017 Yılı Teknik Destek Programı değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir.
2017 Yılı Teknik Destek Programı için Eylül-Ekim döneminde 75 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 46 proje, başvuru rehberinde belirtilen puanlama kriterlerine göre başarılı bulunmuştur. Başarılı projelerden 26 tanesi asil listede, 20 tanesi ise yedek listede yer almıştır.
Teknik Destek almaya hak kazanan asil proje listesi başvuru numarasına göre, yedek proje listesi ise başarı puanına göre sıralanmıştır.

Asil ve yedek listeler için tıklayınız.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. 

Asil Listede Yer Alan Başvuru Sahiplerinin Dikkatine 

Teknik destek değerlendirme sonuçlarının Ajansın internet sitesinde yayımlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde Başvuru Sahibi Kurumlar ile Ajans arasında Sözleşme imzalanması gerekmektedir. Listedeki başvuru sahipleri bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destekten yararlanamayacaktır. 

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sözleşme esnasında ek listedeki belgeleri sunmaları gerekmektedir. Belgelerin listesi için tıklayınız.

Sözleşme süreciyle ilgili olarak başvuru sahipleriyle başvuru aşamasında beyan edilen elektronik posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir. 

Yedek Listede Yer Alan Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Asil listede yer alan başarılı projelerden sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin olması durumunda yedek listede yer alan başarılı projeler başarı sırasına göre sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Ayrıca asil listede yer alıp sözleşme imzalanan projeler için hizmet alımları yapıldıktan sonra 2017 Yılı Teknik Destek Programı için ayrılan bütçe dâhilinde kaynak kalması durumunda, yedek listede yer alan projeler de yine başarı sırasına göre sözleşme imzalamaya davet edilecektir. 

Kurum ve Kuruluşlar tarafından, 2017 Yılı Teknik Destek Programına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
 
Kamuoyuna ilanen duyurulur.