2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu – 1

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu – 1

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 03.07.2018 tarihi itibarıyla “2018 Yılı Fizibilite Desteği Programını” başlatmıştır.

03 Temmuz 2018 tarihinden 26 Ekim 2018 tarihine kadar teslim alınan fizibilite teklifi başvurularından, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanan ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanan fizibilite teklifleri belirlenmiştir. Bu tarihten sonra başvuru yapmış diğer fizibilite tekliflerinin değerlendirme süreçleri tamamlanmamış olup, teklifler değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bir sonraki Yönetim Kuruluna sunulup sonuçlar ilan edilecektir. Buna göre, 03 Temmuz 2018 tarihinden 26 Ekim 2018 tarihine kadar teslim alınan fizibilite tekliflerinden destek almaya hak kazanan teklif aşağıda belirtilmiştir:

Başarılı Fizibilite Teklifi Listesi:

Başvuru Sahibi Kurum

Fizibilite Teklifi Adı

 Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (ESO- MEM) Fizibilitesi

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Fizibilite Desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi için tıklayınız.

Fizibilite Desteği Programına KAYS üzerinden son başvuru tarihi 23 Aralık 2018, saat:23:59; Taahhütname teslimi için son tarih 28 Aralık 2018, saat: 18:00 olarak belirlenmiş olup, bu tarihten sonra yeni başvuru alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.