2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-2

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-2

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 03.07.2018 tarihi itibarıyla “2018 Yılı Fizibilite Desteği Programını” başlatmıştır.

30 Ekim 2018 tarihinden 22 Kasım 2018 tarihine kadar teslim alınan fizibilite teklifi başvurularından, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanan ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanan fizibilite teklifleri belirlenmiştir. Bu tarihten sonra başvuru yapmış diğer fizibilite tekliflerinin değerlendirme süreçleri tamamlanmamış olup, teklifler değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bir sonraki Yönetim Kuruluna sunulup sonuçlar ilan edilecektir. Buna göre, 30 Ekim 2018 tarihinden 22 Kasım 2018 tarihine kadar teslim alınan fizibilite tekliflerinden destek almaya hak kazanan teklifler aşağıda belirtilmiştir:

Başarılı Fizibilite Teklifleri Listesi*:

Referans No

Başvuru Sahibi Kurum

Fizibilite Teklifi Adı

TR41/18/FZD/0002

Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Anonim Şirketi

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB)-Serbest Bölge

TR41/18/FZD/0004

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir İli’nde Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerden Kaynaklanan Atıklardan Enerji Üretimi Projesi Fizibilitesi

TR41/18/FZD/0007

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Gölpazarı Gıda İhtisas OSB Fizibilitesi

*Referans numarasına göre sıralanmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Fizibilite Desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi için tıklayınız.

Fizibilite Desteği Programına KAYS üzerinden son başvuru tarihi 23 Aralık 2018, saat:23:59; Taahhütname teslimi için son tarih 28 Aralık 2018, saat: 18:00 olarak belirlenmiş olup, bu tarihten sonra yeni başvuru alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.