2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-4

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-4

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 03.07.2018 tarihi itibarıyla “2018 Yılı Fizibilite Desteği Programını” başlatmıştır.

12 Aralık 2018 tarihinden 27 Aralık 2018 tarihine kadar teslim alınan fizibilite teklifi başvurularından, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanan ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanan fizibilite teklifleri belirlenmiştir. Buna göre, destek almaya hak kazanan fizibilite teklifleri aşağıda belirtilmiştir:

 

Başarılı Fizibilite Teklifleri Listesi*:

Referans No

Başvuru Sahibi Kurum

Fizibilite Teklifi Adı

TR41/18/FZD/0009

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü

Erikli Tabiat Parkı Fizibilitesi

TR41/18/FZD/0011

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi

TR41/18/FZD/0012

Nilüfer Belediyesi

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi Fizibilitesi

*Referans numarasına göre sıralanmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Fizibilite Desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi için tıklayınız.

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı 28.12.2018 tarihi itibarıyla kapanmıştır. Son değerlendirme sonucuyla birlikte toplamda 12 adet fizibilite teklifi destek almaya hak kazanmıştır. Programa ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.