2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI…

2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 29.12.2018 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 29.03.2018 tarihi saat 18:00’a kadar başvuru kabulü yapılan 2018 Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre tamamlanarak, desteklenmeye hak kazanan projeler belirlenmiştir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin izleme süreci başlayacaktır.

2018 Yılı Mali Destek Programlarına 36’sı Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması, 13’ü Endüstriyel Simbiyoz ve 74’ü Kırsalda Ekonomik Kalkınma olmak üzere toplam 123 adet proje başvurusu yapılmıştır.

Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı kapsamında 12 proje, Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı kapsamında 6 (altı) proje, Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 24 proje olmak üzere toplam 42 proje destek almaya hak kazanmıştır.

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında desteklenecek 42 proje için toplam 16.000.000 TL hibe desteği Ajansımız tarafından sağlanacaktır.

Ajansımızla Sözleşme İmzalayacak Başvuru Sahiplerinin Dikkatine…

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebliğ beklemeksizin 29.06.2018 (Cuma) tarihi, saat 18.00’a kadar aşağıda yer alan belgeleri matbu olarak Ajans’a teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme davetleri, aşağıda yer alan belgelerin Ajansa sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı veya Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başarılı olan proje sahipleri başta olmak üzere, programlarımıza ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ait başarılı projeler listesi için tıklayınız.

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sunması gereken belgeler:

  1. Proje Başvuru Formu ve Ekleri (1 Asıl Dosya)
  2. Destekleyici Belgelerin Asılları ya da Onaylı Suretleri (1 Asıl Dosya)
  3. Sözleşme Kontrol Listesi (tıklayınız)