2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Değerlendirme Sonuçları

2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Değerlendirme Sonuçları

2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir.

2018 Yılı Teknik Destek Programı için Kasım-Aralık döneminde 45 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 17 proje, başvuru rehberinde belirtilen puanlama kriterlerine göre başarılı bulunmuştur. Teknik Destek Programı kapsamında sağlanacak mali kaynaklar çerçevesinde, 16 proje asil ve bir proje de yedek listede yer almaktadır.  Bu sonuçla birlikte 2018 Yılı Teknik Destek Programına toplamda 139 adet teknik destek başvurusu yapılmış, bu başvurulardan 49 tanesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır.

Teknik destek almaya hak kazanan projelerin yer aldığı asil ve yedek liste için tıklayınız.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır.

Teknik Destek Almaya Hak Kazanan Projeler Listesinde Yer Alan Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Teknik destek değerlendirme sonuçlarının Ajansın internet sitesinde yayımlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde Başvuru Sahibi Kurumlar ile Ajans arasında Sözleşme imzalanması gerekmektedir. Listedeki başvuru sahipleri bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destekten yararlanamayacaktır.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sözleşme esnasında ek listedeki belgeleri sunmaları gerekmektedir. Belgelerin listesi için tıklayınız.

Sözleşme süreciyle ilgili olarak başvuru sahipleriyle başvuru aşamasında beyan edilen elektronik posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir.

2018 Yılı Teknik Destek Programı 28.12.2018 tarihi itibarıyla kapanmıştır. Programa ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.