2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-3

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-3

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 02.04.2019 tarihi itibarıyla “2019 Yılı Fizibilite Desteği Programını” başlatmıştır.

Bu süreçte teslim alınan bir adet fizibilite teklifi başvurusunun, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanmış ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanmıştır.

Başarılı Fizibilite Teklifleri Listesi:

Referans No

Başvuru Sahibi Kurum

Fizibilite Teklifi Adı

TR41/19/FZD/0004

Odunpazarı Belediye Başkanlığı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kızılinler Termal Turizm Merkezi, Eşenkara Kür Merkezi Fizibilitesi

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılmaktadır. Fizibilite desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi için tıklayınız.

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programına Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 27 Ekim 2019, saat: 23:59’dur.   

Kamuoyuna ilanen duyurulur.