2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-5

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-5

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 02.04.2019 tarihi itibarıyla “2019 Yılı Fizibilite Desteği Programını” başlatmıştır.

Bu süreçte teslim alınan fizibilite tekliflerinin, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Bu süreç sonunda aşağıda yer alan fizibilite teklifleri Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanmıştır.

Başarılı Fizibilite Teklifleri Listesi*:

Referans No

Başvuru Sahibi Kurum

Fizibilite Teklifi Adı

TR41/19/FZD/0007

Osmaneli Köylere Hizmet Götürme Birliği

Osmaneli İlçesinde Köylerarası Ortaklaşa Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Tüketimi Projesi

TR41/19/FZD/0008

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

İnegöl Küçük KOBİ Üretim ve Depolama Alanı Fizibilitesi

TR41/19/FZD/0009

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Fizibilitesi

TR41/19/FZD/0010

T.C. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanlığı

ETB Et Kombinası (Mezbaha) Yatırım Projesi Fizibilitesi

TR41/19/FZD/0013

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanının Medikal-Termal Turizm Potansiyeli Fizibilitesi

TR41/19/FZD/0016

Sakaryabaşı Sulama Birliği Başkanlığı

Sakaryabaşı Sulama Birliği Açık Kanal Sulama Sistemi Modernizasyonu Fizibilitesi

*Referans numarasına göre sıralanmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Fizibilite desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi için tıklayınız.

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 31 Ekim 2019 tarihi itibarı ile sona ermiş olup, bu tarihe kadar yapılmış olan tüm fizibilite teklifi başvuruları için değerlendirme süreci tamamlanmıştır.   

Programa ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.