2019 Yılı Mali Destek Programları Açıklandı

2019 Yılı Mali Destek Programları Açıklandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Bu çağrı kapsamında “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” ve “Girişimcilik” Mali Destek Programları hazırlanmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı’nda bölgenin kalkınması için belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda hazırlanan mali destek programlarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik): Bu programın amacı, TR41 Bölgesindeki imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 17.000.000 TL’dir.
  • Girişimcilik Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik): Bu programın amacı, TR41 Bölgesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile TR41 bölgesinin rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 10.000.000 TL’dir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvurusu yapmak için son tarih 16/06/2019 saat 23:59’dur. Projeye ilişkin taahhütnamenin imzalanması/teslimi için son tarih 21/06/2019 saat 18:00 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu destek programları hakkında detaylı bilgileri içeren başvuru rehberleri ve detaylar için tıklayınız…