2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları Açıklandı…

2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları Açıklandı…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 03.04.2019 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 02.07.2019 tarihi saat 18:00’a kadar başvuru kabulü yapılan 2019 Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre tamamlanarak, desteklenmeye hak kazanan projeler belirlenmiştir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin izleme süreci başlayacaktır.

2019 Yılı Mali Destek Programlarına 65’i Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ve 29’u Girişimcilik Mali Destek Programına olmak üzere toplam 94 adet proje başvurusu yapılmıştır. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 27 proje, Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 7 (yedi) proje olmak üzere toplam 34 proje destek almaya hak kazanmıştır. 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında desteklenecek 34 proje için toplam 17.134.691 TL hibe desteği Ajansımız tarafından sağlanacaktır.
 

Ajansımızla Sözleşme İmzalayacak Başvuru Sahiplerinin Dikkatine…
 

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebliğ beklemeksizin 02.10.2019 (Çarşamba) tarihi, saat 18.00’a kadar aşağıda yer alan belgeleri matbu olarak Ajans’a teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme davetleri, aşağıda yer alan belgelerin Ajansa sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı veya Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başarılı olan proje sahipleri başta olmak üzere, programlarımıza ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ait başarılı projeler listesi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız:

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi

Girişimcilik Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sunması gereken belgeler:

  1. Proje Başvuru Formu ve Ekleri (1 Asıl Dosya)
  2. Destekleyici Belgelerin Asılları ya da Onaylı Suretleri (1 Asıl Dosya)
  3. Sözleşme Belgeleri Kontrol Listesi