2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES)

2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES)

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olan 2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES), bölge illerimizde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) Ajansımız tarafından yürütülecektir.

SODES kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program önceliklerine uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte olması önem taşımaktadır.

Program dâhilinde bölgemiz illerinde uygun başvuru sahipleri olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilmesi öngörülmektedir.

Sunulacak proje konularının ekte yer alan “Sosyal Destek Programı Öncelikleri” ile uyumlu olması gerekmektedir. Program kapsamında desteklenecek projelerin asgari proje bütçesi 1.000.000 TL’dir. Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olabileceği projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50’dir. Program kapsamında projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, ekte yer alan “Sosyal Destek Programı (SODES) Proje Bilgi Formu”nu hazırlayıp 15.10.2019 tarihi saat 18:00’a kadar proje@bebka.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Program hakkında detaylı bilgi almak için “Program Yönetimi Birimi” ile irtibata geçebilirsiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

SODES Proje Bilgi Formu için tıklayınız…

SODES Öncelikleri için tıklayınız…

SODES Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız…