2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Değişikliği

2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Değişikliği

2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinin, “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir” başlıklı bölümünde sayılan bölge müdürlükleri için şube müdürlükleri tarafından yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği, bu müdürlüklerin başvurularını bağlı bulundukları bölge müdürlüğü tarafından yapmaları gerektiği ifadesi;

“Bölge müdürlükleri bünyesindeki şube müdürlükleri, il düzeyinde yapılanmış olmaları ve harcama yetkisine sahip olmaları durumunda uygun başvuru sahibi kabul edilecektir. Diğer şube müdürlükleri tarafından yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir, bu müdürlükler başvurularını bağlı bulundukları bölge müdürlüğü tarafından yapmalıdır” şeklinde değiştirilmiştir.

Güncel başvuru rehberi için tıklayınız…

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.