2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi Değerlendirme Sonuçları

2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi Değerlendirme Sonuçları

2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir.

2019 Yılı Teknik Destek Programı için Temmuz-Ağustos döneminde 26 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 11 proje, başvuru rehberinde belirtilen puanlama kriterlerine göre başarılı bulunmuştur.

Teknik Destek almaya hak kazanan projeler listesi başvuru numarasına göre sıralanmıştır. Liste için tıklayınız.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır.

Teknik Destek Almaya Hak Kazanan Projeler Listesinde Yer Alan Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Teknik destek değerlendirme sonuçlarının Ajansın internet sitesinde yayımlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde Başvuru Sahibi Kurumlar ile Ajans arasında Sözleşme imzalanması gerekmektedir. Listedeki başvuru sahipleri bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destekten yararlanamayacaktır.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sözleşme esnasında ek listedeki belgeleri sunmaları gerekmektedir. Belgelerin listesi için tıklayınız.

Sözleşme süreciyle ilgili olarak başvuru sahipleriyle başvuru aşamasında beyan edilen elektronik posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir.

2019 Yılı Teknik Destek Programı başvuru süreci Eylül- Ekim dönemi ile son bulacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.