2020 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı

2020 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan “Yenilik ve Verimlilik”, “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” Mali Destek Programlarına sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik değerlendirmelerinde bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız değerlendirici olarak görev almak isteyen adayların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinde bulunan standart özgeçmiş formatını ve deneyim alanları formunu doldurmalı ve BEBKA tarafından ilan edilmiş olan ilgili mali destek programı için bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapmalıdırlar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bağımsız değerlendirici ilanı için tıklayınız…

KAYS Bağımsız Değerlendirici Kayıt İşlemleri Bağlantıları