2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-3

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-3

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 12.03.2020 tarihi itibarıyla “2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı”nı başlatmıştır.

31.10.2020 tarihine kadar teslim alınan fizibilite tekliflerinin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanmış ve başarılı bulunan bir adet fizibilite teklifi, 23.12.2020 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulunda onaylanmasıyla destek almaya hak kazanmıştır.

Başarılı Fizibilite Teklifi:

Referans No

Başvuru Sahibi Kurum

Fizibilite Teklifi Adı

TR41/20/FZD/0007

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tarihi Edebali Havzası Rekreasyon Planı Fizibilitesi

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılmaktadır. Fizibilite desteği almaya hak kazanan başvuru sahibiyle bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi için tıklayınız.

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvuruları 30 Ekim 2020 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu tarihe kadar yapılmış tüm fizibilite desteği başvuruları için değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Programa ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.