2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 12.03.2020 tarihi itibarıyla “2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı”nı başlatmıştır.

10.09.2020 tarihinde teslim alınan bir adet fizibilite teklifi başvurusunun, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanmış ve 30.09.2020 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulunda onaylanması ile destek almaya hak kazanmıştır.

Başarılı Fizibilite Teklifi:

Referans No

Başvuru Sahibi Kurum

Fizibilite Teklifi Adı

TR41/20/FZD/0006

Bursa Ticaret Borsası

Bursa İlinde Önemli Bir Tarımsal Ürün Olan Zeytin ve Zeytinyağı Üzerine Lisanslı Depo Tesisi Yatırımı Fizibilitesi

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılmaktadır. Fizibilite desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi için tıklayınız.

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programına Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 27 Ekim 2020, saat: 23:59’dur.
 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.