2020 Yılı Mali Destek Programı Sonuçları Açıklandı…

2020 Yılı Mali Destek Programı Sonuçları Açıklandı…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 11.11.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 05/02/2021 saat 18:00’a kadar başvuru kabulü yapılan 2020 Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre tamamlanarak, desteklenmeye hak kazanan projeler belirlenmiştir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama süreci başlayacaktır.

2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen Yenilik ve Verimlilik Programına 43, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Programına 12 ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Programına 52 olmak üzere toplam 107 proje başvurusu yapılmıştır.

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında 12 proje, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 7 (yedi) ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 13 proje olmak üzere toplam 32 proje destek almaya hak kazanmıştır.

2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında desteklenecek 32 proje için toplam 42.008.770,81 TL hibe desteği Ajansımız tarafından sağlanacaktır.

Ajansımızla Sözleşme İmzalayacak Başvuru Sahiplerinin Dikkatine…

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalama süreci işlemlerine İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan "Tam Kapanma Tedbirleri"nin sona ereceği 17.05.2021 tarihinden sonra başlanacaktır.

Buna göre, mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebliğ beklemeksizin 04.06.2021 (Cuma) tarihi, saat 16.00’a kadar aşağıda yer alan belgeleri matbu olarak Ajans’a teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme davetleri, aşağıda yer alan belgelerin Ajansa sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı veya Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başarılı olan proje sahipleri başta olmak üzere, programlarımıza ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ait başarılı projeler listesi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız:

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sunması gereken belgeler:

  1. Proje Başvuru Formu ve Ekleri (1 Asıl Dosya)
  2. Destekleyici Belgelerin Asılları ya da Onaylı Suretleri (1 Asıl Dosya)
  3. Sözleşme Belgeleri Kontrol Listesi (Bilgi amaçlı sunulmuştur. Sözleşme davet yazısıyla söz konusu belgeler talep edilecektir.)