2020 Yılı Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları Başvuru Rehberleri Güncellendi…

2020 Yılı Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları Başvuru Rehberleri Güncellendi…

14.03.2020 tarih ve  31068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği değişikliği çerçevesinde, daha önce ilan edilen 2020 Yılı Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları Başvuru Rehberleri güncellenmiştir. Program bazında söz konusu rehberlerde yapılan başlıca değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

Teknik Destek Programı

 • Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin uygun başvuru sahibi olmasına imkân sağlanmıştır. Ayrıca uygun başvuru sahipleri genişletilmiştir.
 • Uygulama süresi azami 6 (altı) aya çıkarılmıştır.
 • Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler uygun başvuru sahiplerine göre güncellenmiştir.
 • Elektronik ortamda sözleşme imzalamaya imkân sağlanmıştır.
 • Sözleşme aşamasında sunulması gereken belgelerin elektronik ortama yüklenmesine ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenler dışında evrak teslim edilmemesine imkân sağlanmıştır.
 • Yazılı bildirim yükümlülüğü kaldırılmıştır, elektronik bildirimlerin geçerli bildirim kabul edileceği belirtilmiştir.

Fizibilite Desteği Programı

 • Uygun başvuru sahipleri genişletilmiştir.
 • Katkı payı borcu olan kurumların hangi şartlar altında destek alabileceğine ilişkin açıklama getirilmiştir.
 • Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler uygun başvuru sahiplerine göre güncellenmiştir.
 • Sözleşme imzalama ve uygulama koşullarında iyileşmeler yapılmıştır.
 • Yazılı bildirim yükümlülüğü kaldırılmıştır, elektronik bildirimlerin geçerli bildirim kabul edileceği belirtilmiştir.
 • Destek tutarının hangi koşullarda artırılabileceğine ilişkin açıklama getirilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

2020 Yılı Teknik Destek Programının başvuru rehberi ve daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programının başvuru rehberi ve daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız…