Araç Kiralama Hizmeti Alımı İhale Sonucu İlanı

Araç Kiralama Hizmeti Alımı İhale Sonucu İlanı

İHALE SONUCU İLANI

 

1 ) İhale Konusu İşin ;

a) Adı: “Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi”

b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Kiralık Araç Hizmet Alımı

c) Yapılacağı Yer:  Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Ajans Hizmetinin gerektirdiği yerler.

d) İhalenin Süresi: 3 yıl

“Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi” 06/12/2017 tarihinde ihale komisyonu kararına göre ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmamış olması nedeniyle kamu yararı gözetilerek iptal edilmiş, ihalenin 15.12.2017 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.