ARGEMENTOR+ Projesi Mentor ve Firma Başvuruları Başladı

ARGEMENTOR+ Projesi Mentor ve Firma Başvuruları Başladı

BEBKA olarak proje ortağı olduğumuz “ARGEMENTOR+ Mentorluk Programı ”TÜBİTAK TEYDEB 1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı BİGG+ Mentorluk Arayüz Modeli Geliştirme Çağrısı" kapsamında desteklenen 11 projeden biridir.

ARGEMENTOR+ projesinin amacı TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanmış KOBİ’lerin yenilikçi ürünlerini pazara sunarak yurtiçi ve yurtdışı rekabet güçlerinin artırılmasını sağlamaktır. Program kapsamında ticari olgunluk seviyesi ve Ar-Ge ve yenilik kapasitesi artırılacak 30 firma belirlenecek, seçilen firmaların mevcut durum analizleri yapılacak, belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin mentorlük mekanizması ile uygulanması sağlanacak, son olarak da desteğin etkileri ölçülecektir.

Projenin hedef kitlesi 2009-2019 yılları arasında TÜBİTAK TEYDEB sanayi destek programlarında en az 1 projesi desteklenmiş KOBİ’lerdir. Firma başvuruları 30 Haziran 2020 tarihine kadar açık olacaktır. Firmalar başvuru sırasına göre değerlendirilerek programa kabul edilecektir. Kontenjanların dolması durumunda başvuru tarihi erken kapatılacaktır.

Proje kapsamında TÜBİTAK kriterlerini yerine getiren ve TÜBİTAK Mentor havuzunda yer almayan mentorların havuza eklenmesi mümkün olacaktır. Mentor başvuruları 15 Nisan 2020 tarihine kadar alınacaktır.

Program hakkında bilgi notu için tıklayınız

Firma ve Mentor başvuruları için: https://plus.argementor-pro.com

Proje hakkında detaylı bilgi için: www.argementor.net