Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Örgütü Hibe Programları Teklif Çağrıları Yayımlandı

Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Örgütü Hibe Programları Teklif Çağrıları Yayımlandı

Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Avrupa Birliği Bakanlığının ana faydalanıcısı olduğu Yerel STK’lar Hibe Programı teklif çağrısı 21 Haziran 2017 tarihinde, Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı teklif çağrısı ise 3 Temmuz 2017 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından yayınlanmıştır.

Yerel STK’lar Hibe Programı (CFCU/TR2014/DG/04/A1-04 EuropeAid/139044/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı 

Programın Genel Hedefi; Yerel STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımlarını sağlamak için kapasitelerini güçlendirmektir.

Programın Öncelik Alanları:

 • Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi
 • Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi
 • Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi

Kimler Başvurabilir?

 • Yerelde faaliyet gösteren
 • Şubesi olmayan
 • Son mali yıla ait geliri 60 bin avrodan az olan
 • 21.06.2017 tarihinden önce kurulmuş ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği olan

Dernek ve Vakıflar

Hibe Miktarı: Asgari 40.000 Avro – Azami 60.000 Avro

Başvurulacak Yer: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Son Başvuru Tarihi: 18 Ağustos 2017

Detaylı Bilgi için:

http://www.cfcu.gov.tr

http://www.ab.gov.tr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

 

Hibe Başvuru Sahiplerine yönelik rehber ve ilgili belgelere ulaşmak için tıklayınız.

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 18 Ağustos 2017 saat 17:00'dır.

 

facebook/Sivil Toplum Sektörü

twitter /Sivil Sektör

youtube/Sivil Toplum Sektörü

 

“Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” (TR2014/DG/04/A1-03 – EuropeAid/139071/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı

 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak uygulanacak olan “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemektedir. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri programda “üniversiteler ve belediyeler” proje ortağı olarak yer alabilmektedir.

Programın Genel Hedefi; STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımlarını sağlamak için kapasitelerini güçlendirmektir.

Programın Öncelik Alanları:

 • STK’lar ve aktivistleri destekleyecek yasal ve mali ortamın iyileştirilmesi
 • STK Kamu işbirliğinin güçlendirilmesi,
 • STK’ların kurumsal ve idari kapasitelerinin geliştirlmesi

 Kimler Başvurabilir?

 • STK’lar dernek, vakıf veya dernek/vakıf federasyon veya konfederasyonları
 • Eşbaşvuran olarak Belediyeler veya üniversiteler

Hibe Miktarı: Asgari 250.000 Avro – Azami 500.000 Avro

Başvurulacak Yer: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Son Başvuru Tarihi: 6 Ekim 2017

Detaylı Bilgi için:

http://www.cfcu.gov.tr

http://www.ab.gov.tr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

 

Hibe Başvuru Sahiplerine yönelik rehber ve ilgili belgelere ulaşmak için tıklayınız.

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 6 Ekim 2017 saat 17:00'dır.

facebook/Sivil Toplum Sektörü

twitter /Sivil Sektör

youtube/Sivil Toplum Sektörü