Avrupa Birliği Hibe Programlan Duyurusu

Avrupa Birliği Hibe Programlan Duyurusu

Katılım Öncesi AB Yardım Aracı (IPA)'nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil toplum kuruluşlarına yönelik mali yardımlar "sivil toplum alt sektörü" altında bir araya getirilmiş ve sektörün finansmanına yönelik toplam 190 milyon Avro kaynak ayrılmıştır. Bu doğrultuda, IPA-II Sivil Toplum Alt Sektörü altında finanse edilen projelerden ikisi olan ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Yerel STK'lar Hibe Programı" ile "Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı"nın duyuruları yapılmıştır.

Yerel STK'lar Hibe Programı'nın duyurusu 21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasını hedefleyen bu hibe programı kapsamında yerel STK'lar yönetim becerilerinin geliştirilmesi, savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik proje tasarlayarak destekten faydalanabilecektir.

Hibe programına başvuracak STK'ların hibe çağrısının yayınlandığı tarihten önce kurulmuş ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması,Türkiye'de dernek ve vakıf statüsü olan bir yerel STK olması gerekmektedir. Toplam bütçesi 1 milyon 750 bin Avro olan Yerel STK'lar Hibe Programı kapsamında STK'larca hazırlanacak projelere en az 40 bin, en fazla 60 bin Avro'ya kadar hibe desteği sağlanacaktır Son başvuru tarihi 18 Ağustos 2017 tarihi olan hibe programına başvuruların Merkezi Finans ve İhale Bırimi'ne yapılması gerekmektedir.

"Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı"nın duyurusu ise 3 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanmıştır.Söz konusu hibe programı kapsamında uygulanacak projeler vasıtasıyla sivil toplum kuruşlarına yönelik yasal ve fınansal çerçevenin iyileştirilmesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıklan ve ağları desteklemektedir. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri programda Üniversiteler ve Belediyeler proje ortağı olarak yer alabilmektedir.

Türkiye'den ve AB üyesi ülkelerden derneklerin, vakıfların, dernek ve vakıf federasyonlarının başvurabileceği ve üniversiteleri ve/veya belediyeleri de ortak olarak projelerine dahil edebilecekleri hibe programı kapsamında geliştirilecek projelere asgari 250.000, azami 500.000 Avro destek sağlanacaktır. Hibe programının toplam bütçesi 2.500.000 Avro'dur. Son başvuru tarihi 6 Ekim 2017 tarihi olan hibe programına başvuruların Merkezi Finans ve İhale Bırimı'ne yapılması gerekmektedir.

Bahse konu her iki hibe programına başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru dokümanlarına www.cfcu.gov.tr ve www.ab.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.