Avrupa Komisyonu, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı yayımlandı

Avrupa Komisyonu, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı yayımlandı

Avrupa Komisyonu, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında VP/2016/15
numaralı ve "Özellikle Mülteciler ve Sığınma İsteyen Kişiler ile Bunların Aile Fertleri Olmak
Üzere Üçüncü Ülke Vatandaşlarının İstihdam Piyasasına Hızlı Entegrasyonu" konulu teklif
çağrısını yayımlamıştır.
 
Söz konusu teklif çağrısında, ülkemizden kamu kurumlarının başvuru
sahibi (lead applicant); kamu kurumları ile ülkemizde kayıtlı ofisi bulunan özel hukuk tüzel
kişileri (sivil toplum kuruluşları vb.) ve uluslararası kuruluşların Türkiye Ofislerinin eş başvuru
sahibi (co-applicant) sıfatıyla başvuru yapabileceği belirtilmektedir.
 
Teklif çağrısında, yukarıda belirtilen hedef grubun işgücü piyasasına hızlı bir şekilde
entegrasyonunun sağlanmasına yönelik olarak yenilikçi ve etkin mekanizmaların ve
sürdürülebilir çok katmanlı ortaklıkların geliştirilmesi ve bu konuda varolan deneyimin ve
bilginin paylaşılmasına yönelik faaliyetleri içeren projelerin destekleneceği belirtilmektedir.
 
Son başvuru tarihi 30 Mart 2017 olan teklif çağrısına ilişkin ek bilgi için tıklayınız