Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları (EDEN) Çağrısı Son Başvuru Tarihi 5 Ağustos

Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları (EDEN) Çağrısı Son Başvuru Tarihi 5 Ağustos

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

· KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,

· pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

· çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

· girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

COSME Programı kapsamında, işletmelerin ve girişimlerin iş ortamının iyileştirilmesi için ortaya konulan “Çerçeve Koşulların Geliştirilmesi” başlığı turizm sektörünü de içerdiğinden dolayı bu alan dahilinde Avrupa Komisyonu tarafından European Destinations of Excellence (EDEN) Turizm Çağrısı yayınlanmıştır.

Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları (EDEN) projesi ilk olarak 2006 yılında başlatılmış ve 2011 yılında COSME kapsamına alınmıştır. EDEN, çevreyi, sosyal, kültürel unsurları ekonomik büyümeyi de dikkate alarak, Avrupa turizminin farklılıklarını paylaşmak üzerine oluşturulmuş bir projedir. EDEN’in başlıca hedefleri;

· Daha az bilinen yerleri ortaya çıkarmak

· Avrupa turizminin kalitesi ve farklılıkları hakkında ilgi oluşturmak

· Turizm de sürekliliği sağlamak

· Yerel halkta kendi turizm değerlerine karşı aidiyet hissi yaratmak

· İyi örneklerin Avrupa çapında paylaşıldığı bir platform oluşturmak

Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları (EDEN) kapsamında iki tür çağrı söz konusudur. Biricisi, mükemmeliyet destinasyonlarını belirlemek amacıyla yarışmalar organize edilmesini sağlayan çağrı tipidir. 2007 yılından beri 26 ülkeden 119 nokta bu ödüle layık bulunmuştur. İkincisi ise, yerel turizm idarelerinin EDEN hakkında yapacağı tanıtım faaliyetlerini desteklemek ve EDEN ödülü kazanan turizm noktalarının tanıtımına destek olmak amacıyla çağrıya çıkılmıştır. Mevcut çağrı birinci tür çağrıdır.

Çağrının teması “turizm ve yerel gastronomi” olarak belirlenmiştir. Bu çağrıya, temaya ilişkin mükemmeliyet destinasyonlarını belirleyecek yarışma düzenlemeye aday ülke organizasyonlarının teklif sunması beklenmektedir.

Çağrı için son başvuru tarihi 5 Ağustos 2014’tür. Başvuru sahiplerine Eylül ayında bilgi verilecek, Ekim’de hibe anlaşmaları imzalanacak, Kasım’da ise projeler başlatılacaktır.

Toplam bütçe 750.000€ olup, proje başına 50.000€ hibe desteği sağlanacaktır.

Başvuru sahibinin, ülkedeki turizmle ilgili yasal bir kurum olması gerekmektedir. Bunun yanında organizasyonun mahalli birimleri de teklif sunabilecektir. Her ülkeden yalnızca bir adet proje kabul edilecektir.

Çağrı içeriğine yönelik her türlü soruyu easme-cosme-erasmus-call2014@ec.europa.eu e-posta adresine yönlendirebilirsiniz.

Program hakkında her türlü detay ve ilgili dökümanlar http://ec.europa.eu/easme/eden_en.htm adresinden edinilebilir.