Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 8 Ocak 2018 Pazartesi günü itibarıyla, “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu ve Proje Uygulama Rehberi” çerçevesinde uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla “2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı”na yönelik proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

 

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına 12.000.000 TL, TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde dezavantajlı kesimi de gözeterek sosyal sermayenin ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak, toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına ise 8.000.000 TL bütçe ayrılmıştır.

 

 Söz konusu programa ilişkin ayrıntılar Ajans internet sitesinde (www.bakka.gov.tr) yer almaktadır.

 

Başvuruların önce sisteme girilmesi ardından rehberde belirtildiği şekilde Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuruların sisteme girilmesi için son tarih 2 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 23:59, taahhütnamelerin Ajansa teslimi için son tarih 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 18:00 olarak belirlenmiştir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Telefon           : +90 (372) 257 74 70

Faks               : +90 (372) 257 74 72

İnternet sitesi :  www.bakka.gov.tr