BEBKA 2015 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz- Ağustos Dönemi Değerlendirme Sonuçları

BEBKA 2015 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz- Ağustos Dönemi Değerlendirme Sonuçları

2015 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir.

2015 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos döneminde yapılan 62 başvurudan 52 tanesi 65 ve üstü puan alarak başarılı bulunmuştur. Programa 2 proje ile başvuru yapmış kurumların yüksek puan alan başvuruları başarılı projeler listesinde yer almış, düşük puan almış başvurulara ise listelerde yer verilmemiştir. 2015 yılı Teknik Destek Programının toplam bütçesi olan 500 bin TL başarılı bulunan projelerin tamamını karşılayamadığından 42 adet başarılı proje asil listede, 7 adet proje ise yedek listede yer almıştır.

Asil listede yer alan başarılı projelerden sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin olması durumunda yedek listede yer alan başarılı projeler sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır.

Sözleşmeler, teknik destek değerlendirme sonuçlarının Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde imzalanacaktır. Listedeki başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sözleşme esnasında ek listedeki belgeleri sunmaları gerekmektedir. Belgelerin listesi için tıklayınız.

2015 Yılı Teknik Destek Programı için tahsis edilen 500.000 TL’lik bütçenin tamamı, Temmuz-Ağustos döneminde başarılı olan projeler tarafından kullanıldığından 2015 Yılı Teknik Destek Programı başvuruya kapanmış bulunmaktadır. Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemi için yeni başvuru alınmayacak, bu süre zarfında sunulmuş projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teknik Destek almaya hak kazanan asil proje listesi başvuru numarasına göre, yedek proje listesi ise başarı puanına göre sıralanarak sunulmuştur.

Başarılı proje listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.