BEBKA 2018 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Sahiplerinin Dikkatine!

BEBKA 2018 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Sahiplerinin Dikkatine!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 Yılı Mali Destek Programlarına proje başvurusunda bulunmayı planlayan başvuru sahiplerinin son başvuru tarihi (22.03.2018) yaklaşırken aşağıdaki hususlara özellikle dikkat etmeleri tavsiye edilir:

  • Kâr amacı güden kuruluşlar başvuru aşamasında mutlaka işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya bu belgelerin temini için başvuru yapıldığına dair belgeleri sunmalıdır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanmayacağı unutulmamalıdır.
  • Sözleşme aşamasında başvuru sahiplerinden ÇED raporu veya ÇED raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ÇED görüş belgesi (Proje ismi ve numarasının ÇED raporunda ya da ÇED görüş belgesinde belirtilmesi gerekmektedir) talep edilecektir. ÇED raporu alması gereken başvuru sahiplerinin, raporun alınması için gereken sürenin uzunluğunu ve sözleşme imzalamak için kendilerine tanınacak sürede bu belgenin tamamlanması konusunda yaşanabilecek sıkıntıları dikkate alarak, bu konudaki yükümlülüklerini daha önceden araştırmaları tavsiye olunur. Desteklenmesine karar verilen projelerin Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren on beş işgünü içinde başvuru sahiplerine başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin yanı sıra sözleşme aşamasında sunulması gereken belgeler (ÇED raporu veya ÇED görüş belgesi de dahil) talep edilecektir. ÇED raporu veya ÇED görüş belgesinin sözleşme aşamasında sunulmaması durumunda, başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacağı dikkate alınmalıdır.
  • Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgelerin bulunması durumunda, bu belgelerin sözleşme aşamasında başvuru sahibi kurum tarafından mutlaka sunulması gerekmektedir.
  • Projeye ilişkin taahhütnamenin yetkili kişi veya kişilerce imzalanmasına dikkat edilmelidir. Bu konuda imza sirkülerinde (imza sirküleriyle temsil ve ilzam belirlenen kuruluşlar için geçerli) temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin münferiden mi müştereken mi yetkili olduklarına bakılmalıdır. İmza sirkülerinde yetkili olmayan birine yetki verilmesi durumunda, temsil ve ilzama yetkili kişi/kişileri belirleyen vekaletname ve yetkilendirilen kişiye ait imza beyannamesi sunulmalıdır.
  • Toplam maliyeti 1.000 TL ve üstü mal, hizmet alımları ve yapım işlerine yönelik en 2 (iki) az adet proforma fatura/teklif mektubu sunulmalıdır. Ayrıca teknik özellikleri gösteren şartname (proforma fatura içerisinde veya ekinde olabilir) de sunulmalıdır. Uygulama döneminde tüm satınalmaların başvuru aşamasında sunulacak bu teknik şartnamelere göre yapılacağı ve mümkün olduğunca detaylandırılmaları gerektiği unutulmamalıdır.
  • Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’na proje başvurusu yapmayı planlayan kooperatifler, ortaklara kar dağıtılmayacağını gösteren kuruluş ana sözleşmesi sunmalıdır. Sözleşmelerinde kâr dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin gelecek 5 (beş) yıl süresince ortaklara kâr dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün yer aldığı genel kurul kararını sunmaları gerekmektedir.
  • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişileri belirleyecek ve Ajans’a mali destek talebi sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına ilişkin yetkili organ kararını (Destekleyici Belgeler- Şablon C) sunmaları beklenmektedir. Bu sebeple başvuru yapmayı planlayan başvuru sahiplerinin en geç mart ayı içerisinde kurumlarının yetkili organ kararını almaları gerekmektedir.
  • 2018 Yılı Mali Destek Programları başvuru rehberlerinde anlaşılır olmayan ya da detaylı bilginin gerekli olduğu durumların açıklandığı “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü incelemeniz tavsiye edilir. Sıkça Sorulan Sorular bölümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.bebka.org.tr/destekler/destekler-sss/2018-yili-mali-destek-programlari-181
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.