Ajans Destekleri nelerdir?

Kalkınma Ajansları, sorumlu olduğu bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla, bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlamaktadır.

Kalkınma Ajanslarının sağladığı destekler şunlardır:

  • Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği
  • Fizibilite desteği
  • Güdümlü proje desteği
  • Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği( dolaylı finansman)
  • Teknik destekler (Planlama Çalışmaları, Plan Uygulamaları, Yerel/Bölgesel Kalkınma Çalışmaları, Eğitim ve Danışmanlıklar)