COSME “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” Çağrısı

COSME “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” Çağrısı

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation – Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Başlangıç Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma – Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2017 Salı

Çağrıya ilişkin bilgilere ekteki buradan ulaşabilirsiniz.