Destek Almaya Hak Kazanan Proje Sahiplerinin Dikkatine

Destek Almaya Hak Kazanan Proje Sahiplerinin Dikkatine

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları Kapsamında Destek Almaya Kazanan Proje Sahiplerinin Dikkatine!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 25 Kasım 2013 tarihinde teklif çağrısı ilanına çıkılan “Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı”, “Kırsalda Ekonomik Gelişim”, “İşbirliği ve Gelişim”, “Çevre Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Çevre Dostu Üretim (KOBİ)” Mali Destek Programları kapsamında sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış ve başarılı projeler ilan edilerek bu proje sahipleri ile sözleşme imzalama aşamasına gelinmiştir. Sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşmeye davet bildirimleri posta ile ayrıca gönderilecektir. Sözleşmelerin imzalanması, bahsi geçen bildirimin tebliğ tarihi (Bildirim mektubunun başvuru sahibi kuruma posta ile ulaştığı tarih) itibariyle en geç 10 iş günü içerisinde gerçekleşecektir. Bu süre içinde aşağıda talep edilen belgelerin asıllarının kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişiler tarafından imzalanmış olarak Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre zarfında ( 10 iş günü ) istenilen belgelerin tamamını ajansımıza teslim etmeyen başvuru sahipleri, Kalkınma Ajansları Proje ve Destekleme Yönetmeliği’nin 24. maddesinin 3. fıkrası gereğince söz konusu destekten feragat etmiş sayılacaktır.

Sözleşme imzalama süreci;

1) Destek almaya hak kazanan proje başvuru sahiplerinin Ajans internet sitesinde duyurulması

2) Başlangıç toplantısı ve proje uygulama eğitimlerinin düzenlenmesi

3) Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine posta ile sözleşmeye davet bildirim mektubu gönderilmesi

4) Başvuru sahiplerinin Ajans internet sitesinde belirtilen sözleşme belgelerini tamamlayarak KAYS’a yüklemesi

5) Başvuru sahibinin, kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişiler tarafından imzalanmış sözleşme belgelerini resmi tebligattan sonra en geç 10 iş günü içerisinde ajansa teslim etmesi ( sözleşme belgelerini 10 iş günü içerisinde Ajansa sunmayan başvuru sahipleri destekten feragat etmiş sayılacaktır )

6) Başvuru sahibinin teslim edeceği sözleşme belgelerinin Ajans izleme uzmanı tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması

7) Sözleşmenin Ajans yetkilisi tarafından imzalanması ve yürürlüğe girmesi

6-7-8 ve 9 Mayıs 2014 tarihlerinde sırasıyla Bilecik, Eskişehir ve Bursa’da “Başlangıç Toplantısı ve Proje Uygulama Eğitimleri” düzenlenecektir. Eğitim yeri ve saatine ilişkin her başvuru sahibi ayrı ayrı bilgilendirilecek olup, söz konusu toplantılarda sözleşme süreci, sözleşme esnasında sunulması gereken belgeler, proje uygulama dönemi süresince proje sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bilgi verilecektir.

Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Belgeler ve açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

Sözleşme metni ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.