Diğer Kalkınma Ajansları Mali Destek Programları

Diğer Kalkınma Ajansları Mali Destek Programları

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Sanayi Altyapısı, Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği, Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi, Okul Öncesi Standartlarının Arttırılması Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Başvuruların son teslim tarihi 10 Haziran 2019 ve saat 23.59’dur. 
 
Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı https://www.karacadag.gov.tr ve www.sanayi.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir.

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi (MESLEK), 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Sosyal Kalkınma), 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Ekonomik Kalkınma) ve 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi (SERA) Mali Destek Programları 22 Ocak  2019 tarihinde ilan etmiştir. 

Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının bütçesi 10.000.000 TL ve 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma) 6.000.000 TL, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma) 6.000.000 TL ve 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programının bütçesi 5.000.000 TL olup ilan edilen programların toplam bütçesi 27.000.000 TL'dir.

Programlara ilişkin Başvuru Rehberleri Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

ZAFER KALKINMA AJANSI

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 13,5 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Destek Programları 30 Ocak 2019 tarihinde Manisa ilinde yapılan açılış toplantısı ile kamuoyuna ilan edilmiştir.

2019 yılında 10 Milyon TL bütçeli Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP), 2,5 Milyon TL bütçeli 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ve 1 Milyon TL bütçeli 2019 Yılı Teknik Destek Programı (2019 TD) olmak üzere toplam 3 ayrı program uygulanacaktır.

Programlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans internet sitesinde (www.zafer.gov.tr) yer almaktadır.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Güçlü Sanayi Ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarından oluşan 2019 yılı Proje Teklif Çağrısını 18 Şubat 2019 tarihinde ilan etmiştir.

Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarından oluşan Proje Teklif Çağrısında toplam 30 milyon TL'lik destek bütçesinin başarılı bulunan projelere tahsis edilmesi planlanmaktadır.

Programlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans internet sitesinde (geka.gov.tr) yer almaktadır.
 

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan "2019 Yılı Mali Destek Programı"nın amacı Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek üretilen katma değerin artırılması, dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla yeni ve inovatif ürün üretebilme becerilerinin artırılarak Çukurova bölgesinin toplam rekabet gücünün yükseltilmesidir.  Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir. 

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru rehberi Ajans internet sitesinde (www.cka.org.tr) yer almaktadır.