Diğer Kalkınma Ajansları Personel Alım İlanları

Diğer Kalkınma Ajansları Personel Alım İlanları

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)  1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 11 uzman alımı yapılacaktır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır.  İlan detaylarına ajansın kurumsal internet sitesi http://www.bakka.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Serhat Kalkınma Ajansı
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 10 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri ve 1 İç Denetçi alımı gerçekleştirecek olup başvurular, 9-23 Aralık 2019 tarihlerinde yapılabilecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır.  İlan detaylarına ajansın kurumsal internet  sitesi https://www.serka.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 9 (dokuz) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri, 1 (bir) İç Denetçi ve 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır. KUDAKA merkezi Erzurum ili olup Ajansın faaliyet alanını Erzurum-Erzincan-Bayburt illeri oluşturmaktadır.  İlan detaylarına ajansın kurumsal internet  sitesi https://www.kudaka.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına (KUZKA), TR82 Düzey 2 Bölgesinde (Kastamonu, Çankırı, Sinop) çalışacak 1 (Bir) İç denetçi, 1 (Bir) hukuk müşaviri ve 8 (Sekiz) uzman personel alımı yapılacaktır. İlan detaylarına ajansın kurumsal internet  sitesi https://www.kuzka.gov.tr adresinden ulaşılabilir