AB COSME Programı kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları” proje teklif çağrısı yayınlandı

AB COSME Programı kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları” proje teklif çağrısı yayınlandı

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programe for the Competitiveness of Enterprises and Smail and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak KOSGEB yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumludur. 

COSME Programının bileşenlerinden biri olan "Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi" bileşeni kapsamında "Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları- European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation" proje teklif çağrısı yayınlanmış olup son başvuru tarihi: 8 Mart 2018'dir.

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu, kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr)'a iletilmesi gerekmektedir.

Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler için tıklayınız.