Filistin İnsani Yardım Kampanyası

Filistin İnsani Yardım Kampanyası

2018/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile "Filistin İnsani Yardım Kampanyası" başlatılmış olup,  bu hususta koordinasyonu sağlamak üzere AFAD görevlendirilmiştir.
Başbakanlığın ilgili Genelgesinde;
“İsrail'in Gazze'de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybı şiddetini artırarak devam etmektedir. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.
 Türkiye Cumhuriyeti,  halkımızın da beklentileri doğrultusunda, dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla Başbakanlık tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu hususta ulusal koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.
Başlatılan bu yardım kampanyasında;
Valilikler, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımlar, belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
Gerçek veya tüzel kişilerin bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir. Sivil toplum kuruluşlarından istekli olanların topladıkları yardımı, Filistin halkına ulaştırılmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.
Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum ile işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, ulusal ve yerel basınımızın, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.” Denilmektedir.

Kampanya ile ilgili hesap numaraları
Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR200001002533555555555073
ABD Doları Hesap IBAN No: TR900001002533555555555074
Avro Hesap IBAN No: TR630001002533555555555075
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
 
Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR120001500158007294531452
ABD Doları Hesap IBAN No: TR060001500158048011048733
Avro Hesap IBAN No: TR430001500158048011048746
Banka Swift Kod No: TVBATR2AXXX
 
Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR720001200940800Û05000225
ABD Doları Hesap IBAN No: TR610001200940800058000253
Avro Hesap IBAN No: TR340001200940800058000254
Banka Swift Kod No: TRHBTR2A
 
Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi:
TL-Hesap IBAN No: TR220020900000412303000001
ABD Doları Hesap IBAN No: TR920020900000412303000002
Avro Hesap IBAN No: TR650020900000412303000003
Banka Swift Kod No: ZKBATRISXXX
 
Vakıf Katılım Bankası Ankara Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR360021000000016349000002
ABD Doları Hesap IBAN No: TR520021000000016349000102
Avro Hesap IBAN No: TR950021000000016349000104
Banka Swift Kod No: VAKFTRISXXX
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.