“Gelecek Turizmde” kapsamında 2018 yılında desteklenecek 5. dönem projelerine ilişkin başvurular başladı

“Gelecek Turizmde” kapsamında 2018 yılında desteklenecek 5. dönem projelerine ilişkin başvurular başladı

Ülkemiz genelindeki turizm potansiyeline sahip olan alanlarda, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülkemiz turizmine kazandınlabilmesi amaçlı çalışmalar 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi-2023 kapsamında yürütülmektedir.

Bu çalışmaların temel hedefleri;
• Turizm ürününü çeşitlendirmek,
• Turizmi ülke geneli ve 12 aya yaymak,
• Turizmi öncü sektör konumuna ulaştırmak,
• Dünya sıralamasında turist sayısı ve elde edilen gelirde İlk 5 e girmek,
• Uluslararası marka haline gelmek olarak belirlenmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalardan bir tanesi de BM Kalkınma Programı (UNDP), Kültür ve Turizm Bakanlığıve Anadolu Efes Grubu işbirliği ile Gelecek Turizmde adıyla yürütülen Sürdürülebilir Turizm Destek Programlarıdır. 2012 yılında başlatılan "Gelecek Turizmde" kapsamında; ülke genelinde hem fikir hem de uygulama aşamasındaki turizm projelerini desteklemek ve ulusal boyutta turizmin kalkınma boyutuna dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda proje başvuru sürecine ilişkin bilgilere ve 2018 yılında desteklenecek 5. dönem projelerine ilişkin başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız.