İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin 41 ihracatçı firması, 22 üniversitesi ve 30 mentörünün katılımıyla 1 Kasım 2016 tarihinde başlamış olan İnoSuit Projesi; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi işbirliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiştir.

Bu amaçla, projenin 2. döneminden itibaren sene içerisinde projeye katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, proje başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz ayı) alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca Ekim 2017’de başlaması planlanan dönemden itibaren, projeye katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da projeye mentör olarak katılımları mümkün olacaktır.

Projeye katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar için tıklayınız.