Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma
Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illeri)
kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, müzakere
kabiliyeti yüksek, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, kalkınma bilinci ve sorumluluğuyla hareket eden,
seyahat engeli olmayan 1 Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) alımı gerçekleştirecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.