Süt Hayvancılığı Eğitimleri Hakkında

Süt Hayvancılığı Eğitimleri Hakkında

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Üniversite ve Özel Sektör İşbirliği’nde ilk ve tek örnek olan Sütaş Uygulamalı Süt Hayvancılığı Eğitimleri kapsamında; başvuran herkes, şartsız ve ücretsiz, süt hayvancılığı, sağlıklı üretim ve verimli işletmecilik konularında dört günlük teorik ve uygulamalı eğitim alabiliyor. Eğitim, il tarım ve hayvancılık müdürlüğü yetkilileri, Üniversitelerin öğretim görevlileri ve Sütaş uzmanları tarafından veriliyor. Eğitimleri tamamlayanlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası almaya hak kazanıyorlar.

Sütaş’ın eğitim programlarından bugüne kadar 16.000’in üzerinde üretici ve öğrenci yararlandı. Ayrıca, 26.000’in üzerinde çiftçi ve girişimci de ücretsiz danışmanlık hizmeti aldı.

Sütaş, eğitim faaliyetleri ile gıda ve tarım sektörüne yaptığı katkılardan dolayı, 2009 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ödülüne layık görüldü. 2013 yılında ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan “Mesleki Eğitim” konulu akademik çalışmada, Türkiye’den seçilen örnek bir proje olarak yer almaya hak kazandı.

Bağımsız araştırma şirketi tarafından yürütülen, eğitim programına katılan 400 üreticinin katılımı ile yapılan araştırmaya göre;

  • Eğitim alanların, yüzde 89’u süt üretimlerinde olumlu gelişme olduğunu,

  • Yüzde 99’u eğitimlerden memnun olduğunu ve yeni eğitim programlarına katılacağını,

  • Yüzde 69’u eğitimlerin sonucunda çiftliklerinde süt üretimi veriminin arttığını, İfade etti.

4 Günlük “Süt Sığırcılığı Eğitimi” Süresinde İşlenen Konular

İşletme Planlama, İşletme Alet ve Makineleri, Yem Bitkisi Üretimi, Silaj Yapımı ve Kullanımı, Rasyon Hazırlama, Bakım Besleme, Sürü Yönetimi, Kayıt Tutma, Hijyenik Sağım ve Kaliteli Süt, Hayvan Refahı, Aşılama ve Sürü Sağlığı, Mastitis, Zoonoz ve Salgın Hastalıklar, Ahır Hijyeni, Ayak ve Tırnak Bakımı, Hastalıktan Ari İşletme ve AB Kriterleri, Tarım ve Hayvancılıkta Örgütlenme Modelleri, Tarım ve Hayvancılıkta Devlet Desteklemeleri,Arazi Seçimi, İşletme Kapasitesi, İşletme Kapasitesine Göre Gerekli Olan İnşaat Yapıları, Yatırımın Maliyeti, Yatırım ve İşletme Kredileri, İşletmenin Gelir-Gider Hesapları.

Detaylı bilgi için tıklayınız