TR41 Bölgesinde Enerji Verimliliğinin Artırılması Programı başvuru süresi uzatıldı

      Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı olarak Kaynak Verimliliği teması altında çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalardan biri de TR41 Bölgesinde Enerji Verimliliğinin Artırılması Programıdır. Program Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanı olan ve Ajansımız Destekleri ile kurulan Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Enerji Verimliliği Merkezi ile birlikte yürütülmektedir.
      Program kapsamında “Enerji Etüt Raporu Desteği” verilecektir. Programa katılmaya hak kazanmış firmalara Enerji Verimliliği Merkezi tarafından Enerji Etüt Raporu hazırlanacaktır. Ayrıca her firmadan ilgili 2 personele 1 günlük enerji verimliliği eğitimi verilecektir.
Programa başvuru yapmış bölge firmalarımız;
  • İşletmenin enerji yönetim sistematiği ve bununla ilgili gerçekleştirdikleri organizasyonlar,
  • İşletmenin son iki yıldaki enerji tüketim değerleri,
  • Enerji maliyetinin toplam maliyet içindeki payı,
  • Son 3 yıl içerisinde yapılan enerji verimliliği çalışmaları,
  • İşletme tecrübelerinin diğer firmalara örnek olabilirliği gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.
    Bu değerlendirmeler dışında bizim için en önemli husus katılım sağlamak isteyen firmaların Enerji Verimliliği konusunda çalışma istediğidir.

    Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.