EaSI Programı kapsamında “Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler ” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır

EaSI Programı kapsamında “Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler ” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır

Avrupa Komisyonu, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında VP/2019/015 sayılı ve "Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler" konulu teklif çağrısını yayımlamıştır. Söz konusu teklif çağrısında, ülkemizden kamu kurumları ve özel kuruluşların, başvuru sahibi kuruluş (lead applicant), eş başvuru sahibi kuruluş (co-applicant) ve/veya bağlı kuruluş (affiliated entity) sıfatıyla bir başvuran sahibi ve asgari iki eş başvuran kuruluştan oluşan ortaklık yapısı (konsorsiyum) oluşturarak başvuru yapabileceği belirtilmektedir.

Teklif çağrısı ile, sosyal girişimler için finansal araçlar tasarlayarak sosyal finans piyasasının gelişimine katkıda bulunmak ve sosyal girişimcilerin yatırım hazırlıklarını geliştirmek veya katılımcıların, önceki dönemlerde edinilen iyi uygulamaları tecrübe ve uzmanlık paylaşımı vesilesiyle öğrenmesine imkân sağlamak amaçlanmaktadır.

Teklif çağrısının toplam bütçesi 2,5 olup, desteklenecek her bir konsorsiyum projesi milyon Avro için en az 150 bin Avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2020 olan teklif çağrısına ilişkin ilave bilgiye https://bit.ly/369OoB7 internet sayfasından ulaşabilirsiniz.