EaSI Programı Teklif Çağrısı yayımlandı

EaSI Programı Teklif Çağrısı yayımlandı

Avrupa Komisyonu, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında, VP/2017/013 numaralı ve "Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği" konulu teklif çağrısını yayımlamıştır.

İlgili teklif çağnsı, sosyal girişim fınans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak hedefiyle mevcut finansal araçlar için işlem maliyeti desteğini içermektedir. Söz konusu teklif çağnsında, ülkemizde kurulu ve kayıtlı "yatırım fonu, yatırım fonlarına yatırım yapan bir fonlar veya özel bir amaçla kurulmuş/kurulacak finansal aracılar", "yönetilen hesaplar ve diğer sözleşmeye bağlı düzenlemeler dahil kurulmuş/kurulacak olan yatınm planları" ve "vakıf' tüzel kişiliklerinin tek başına, esas veya eş başvuru sahibi sahibi sıfatıyla başvuru yapabileceği belirtilmektedir.

Yaklaşık 1 yıl boyunca duyuruda kalacak olan teklif çağrısının son başvuru tarihleri 15 Temmuz 2017, 1 Aralık 2017 ve 15 Nisan 2018 olup, bahse konu teklif çağrısına ilişkin bilgi ve başvuru evrakları için tıklayınız.